Privacy

Om inte annat anges nedan krävs inte tillhandahållande av dina personuppgifter enligt lag eller kontrakt, och det är inte heller nödvändigt för att ingå ett kontrakt. Du är inte skyldig att lämna uppgifterna. Underlåtenhet att tillhandahålla har inga konsekvenser. Detta gäller endast om ingen annan information ges i efterföljande bearbetningsoperationer. "Personuppgifter" är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Serverloggfiler
Du kan besöka vår webbplats utan att ge information om dig själv. Varje gång du öppnar vår webbplats överförs användningsdata via din webbläsare och lagras i loggdata (serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar t.ex. Namnet på den uppringda sidan, datum och tid för samtalet, mängden överförd data och den begärande leverantören. Denna information används uteslutande för att garantera problemfri drift av vår webbplats och för att förbättra vårt erbjudande. Det är inte möjligt att tilldela denna information till en viss person.

Insamling och bearbetning vid kontaktformuläret
När du använder kontaktformuläret samlar vi bara in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den utsträckning du har angett. Databehandlingen tjänar syftet med att upprätta kontakt. Genom att skicka ditt meddelande samtycker du till behandlingen av den överförda informationen. Behandlingen sker med utgångspunkt i artikel 6.1 (1). en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att det påverkar lagligheten i behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Vi använder bara din e-postadress för att behandla din begäran. Dina data kommer sedan att raderas om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Kundkonto
När du öppnar ett kundkonto samlar vi in ??dina personuppgifter i den utsträckning som anges där. Syftet med databehandlingen är att förbättra din shoppingupplevelse och förenkla orderbehandlingen. Behandlingen sker med utgångspunkt i artikel 6.1 (1). en GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet. Ditt kundkonto raderas sedan.

Insamling, behandling och användning av personuppgifter vid beställning
Vid beställning samlar och använder vi bara dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullfölja och behandla din beställning och för att behandla dina förfrågningar. Uppgifterna är nödvändiga för att ingå avtalet. Underlåtenhet att tillhandahålla det medför att inget avtal kan ingås. Bearbetningen sker på grundval av artikel 6.1 (1). b GDPR och är nödvändig för genomförandet av ett kontrakt med dig. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. De enda undantagen från detta är våra servicepartners, som vi behöver för att behandla avtalsförhållandet eller tjänsteleverantörer som vi använder för orderbehandling. Förutom de mottagare som anges i respektive klausuler i denna dataskyddsdeklaration är dessa till exempel mottagare av följande kategorier: leverantörer av leverantörer av betaltjänster, leverantörer av betalningstjänster, leverantörer av varorhanteringstjänster, tjänsteleverantörer för orderbehandling, webbhotell, IT-tjänsteleverantörer och dropshipping-återförsäljare. I alla fall följer vi strikt de lagliga kraven. Mängden dataöverföring är begränsad till ett minimum.

Användning av ett internt handelshanteringssystem
Vi använder ett handelshanteringssystem för kontraktshantering som en del av orderbehandlingen. För detta ändamål kommer dina personuppgifter som samlas in som en del av beställningen att överföras till vårt Navision inventeringssystem.

Cookies
Vår webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras i webbläsaren eller av webbläsaren på en användares datorsystem. När en användare ringer upp en webbplats kan en cookie lagras i användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk sträng av tecken som gör det möjligt att tydligt identifiera webbläsaren när webbplatsen öppnas igen. Vi använder cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Dessutom möjliggör cookies för våra system att känna igen din webbläsare även efter att du har bytt sidor och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För detta är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter byte av sidor.

Vi använder också cookies på vår webbplats för att analysera surfbeteendet hos våra besökare på webbplatsen.

Behandlingen sker på grundval av TYSK BGB § 15.3 TMG och artikel 6.1 lit. f GDPR från det legitima intresset i ovannämnda ändamål. Uppgifterna som samlas in från dig på detta sätt är pseudonymerade av tekniska försiktighetsåtgärder. Det är därför inte längre möjligt att tilldela uppgifterna till din person. Uppgifterna sparas inte tillsammans med andra personuppgifter från dig. Av skäl som härrör från din särskilda situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter baserade på artikel 6.1 f GDPR. Cookies sparas på din dator. Du har därför full kontroll över användningen av kakor. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du förhindra lagring av kakor och överföring av data som de innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Under följande länkar kan du ta reda på hur du kan hantera cookies i de viktigaste webbläsarna (inklusive inaktivera dem):

Chrome-webbläsare: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Klarna
För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi i kassan passera dina personuppgifter i form av kontakt och beställa detaljer till Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kvalificerar dig för sina betalningsmetoder och att skräddarsy dessa betalningsmetoder för dig . Din personliga data som överförs behandlas i linje med Klarna egna privacy-policy.

Användning av Matomo
Vi använder Matomo-analysverktyget från InnoCraft Ltd. på vår webbplats. (150 Willis St, 6011 Wellington, Nya Zeeland; "Matomo"). Databehandlingen tjänar syftet med att analysera denna webbplats och dess besökare. För detta ändamål samlas in och sparas data för marknadsförings- och optimeringsändamål. Användningsprofiler kan skapas från dessa data under en pseudonym. Cookies kan användas. Cookies möjliggör igenkänning av webbläsaren. Uppgifterna som samlas in med Matomo-teknologier kommer inte att användas för att personligen identifiera besökaren på denna webbplats och kommer inte att slås samman med personuppgifter om bäraren av pseudonymen utan samtycke från den berörda personen. Bearbetningen sker på grundval av artikel 6.1 (1). f DSGVO från det legitima intresset för den behovsbaserade och riktade designen av webbplatsen. Av skäl som beror på din specifika situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter baserade på artikel 6.1 f GDPR. Datainsamlingen och lagring kan motsättas när som helst med effekt för framtiden.

Lagringstid
Efter att kontraktet har behandlats fullständigt lagras uppgifterna initialt under garantiperiodens längd, därefter med hänsyn till lagstadgade, särskilt skatte- och kommersiella lagringsperioder, och raderas sedan efter tidsfristen, såvida du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Den registrerades rättigheter
Om de lagliga kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt artiklarna 15 till 20 GDPR: Rätt till information, till korrigering, till radering, till begränsning av behandlingen, till dataportabilitet. I enlighet med artikel 21.1 i GDPR har du dessutom rätt att invända mot behandling baserad på artikel 6 (1) f GDPR såväl som för behandling i syfte att direkt maila.

Kontakta oss om du vill. Kontaktuppgifterna finns i vårt avtryck.

Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten Enligt artikel 77 GDPR har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig